1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • فولکس ,گل ,1387

    البرز

    سفید، بدون رنگ، بيمه تا مهر 96،تخفيف بيمه كامل....

    کارکرد 147,000 کیلومتر

    24,000,000 تومان