1 آگهی

خرید خودرو

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
  • تویوتا ,هایس ,1993

    چهارمحال و بختیاری

    سفید، یک لکه رنگ، ....

    کارکرد 150,000 کیلومتر

    38,000,000 تومان