منوی سایت
معاوضه خودرو با خودروبرند:
مدل:حداقل قیمت: لطفا قیمت را با اعداد لاتین وارد کنید.

حداکثر قیمت: لطفا قیمت را با اعداد لاتین وارد کنید.پژو 206 تیپ 2 1395

پژو، 206 تیپ 2، 1395
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 30,000,000 تومان
تا قیمت 60,000,000 تومان
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/23


 • 28,000,000 تومان

پژو 206 تیپ 2 1395

28,000,000 تومان

پژو، 206 تیپ 2، 1395
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 30,000,000 تومان
تا قیمت 60,000,000 تومان
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/23


کیا اسپورتیج 2016

کیا، اسپورتیج، 2016
مبادله کالا به کالا توسط
دانگ فنگ، H30 Cross
از سال 1396
تا سال 1396
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/11/14


 • تماس جهت قیمت

کیا اسپورتیج 2016

تماس جهت قیمت

کیا، اسپورتیج، 2016
مبادله کالا به کالا توسط
دانگ فنگ، H30 Cross
از سال 1396
تا سال 1396
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/11/14


برلیانس V5 1394

برلیانس، V5، 1394
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 70,000,000 تومان
تا قیمت 150,000,000 تومان
نوع خودرو: صفر
شاسی: شاسی بلند
تاریخ درج معاوضه: 1396/09/26


 • 65,000,000 تومان

برلیانس V5 1394

65,000,000 تومان

برلیانس، V5، 1394
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 70,000,000 تومان
تا قیمت 150,000,000 تومان
نوع خودرو: صفر
شاسی: شاسی بلند
تاریخ درج معاوضه: 1396/09/26


نیسان پاترول دو در 1381

نیسان، پاترول دو در، 1381
مبادله کالا به کالا توسط
نیسان، رونیز
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/06/19


 • 32,000,000 تومان

نیسان پاترول دو در 1381

32,000,000 تومان

نیسان، پاترول دو در، 1381
مبادله کالا به کالا توسط
نیسان، رونیز
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/06/19


نیسان پاترول دو در 1377

نیسان، پاترول دو در، 1377
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 19,000,000 تومان
تا قیمت 22,000,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/06/11


 • 21,000,000 تومان

نیسان پاترول دو در 1377

21,000,000 تومان

نیسان، پاترول دو در، 1377
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 19,000,000 تومان
تا قیمت 22,000,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/06/11


تویوتا پرادو TX دو در 2013

تویوتا، پرادو TX دو در، 2013
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 200,000,000 تومان
تا قیمت 200,000,000 تومان
از کارکرد 100 کیلومتر
تا کارکرد 100 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
شاسی: شاسی بلند
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/16


 • 410,000,000 تومان

تویوتا پرادو TX دو در 2013

410,000,000 تومان

تویوتا، پرادو TX دو در، 2013
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 200,000,000 تومان
تا قیمت 200,000,000 تومان
از کارکرد 100 کیلومتر
تا کارکرد 100 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
شاسی: شاسی بلند
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/16


نیسان ان ایکس کوپه 1992

نیسان، ان ایکس کوپه، 1992
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 25,000,000 تومان
تا قیمت 35,000,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/09


 • 29,000,000 تومان

نیسان ان ایکس کوپه 1992

29,000,000 تومان

نیسان، ان ایکس کوپه، 1992
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 25,000,000 تومان
تا قیمت 35,000,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/09


پژو 207 دنده ای 1396

پژو، 207 دنده ای، 1396
مبادله کالا به کالا توسط
پژو، 207 اتوماتیک
از سال 1396
تا سال 1396
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/05


 • تماس جهت قیمت

پژو 207 دنده ای 1396

تماس جهت قیمت

پژو، 207 دنده ای، 1396
مبادله کالا به کالا توسط
پژو، 207 اتوماتیک
از سال 1396
تا سال 1396
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/05


ام وی ام X33 1391

ام وی ام، X33، 1391
مبادله کالا به کالا توسط
پژو، 206 تیپ 2
تا قیمت 22,000,000 تومان
از سال 1388
تا سال 1390
از کارکرد 80,000 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/25


 • 41,500,000 تومان

ام وی ام X33 1391

41,500,000 تومان

ام وی ام، X33، 1391
مبادله کالا به کالا توسط
پژو، 206 تیپ 2
تا قیمت 22,000,000 تومان
از سال 1388
تا سال 1390
از کارکرد 80,000 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/25


ام وی ام 110 چهار سیلندر 1394

ام وی ام، 110 چهار سیلندر، 1394
مبادله کالا به کالا توسط
پراید، 131SX
از قیمت 17,500,000 تومان
تا قیمت 17,500,000 تومان
از سال 1394
تا سال 1396
از کارکرد 1 کیلومتر
تا کارکرد 40,000 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/20


 • 17,500,000 تومان

ام وی ام 110 چهار سیلندر 1394

17,500,000 تومان

ام وی ام، 110 چهار سیلندر، 1394
مبادله کالا به کالا توسط
پراید، 131SX
از قیمت 17,500,000 تومان
تا قیمت 17,500,000 تومان
از سال 1394
تا سال 1396
از کارکرد 1 کیلومتر
تا کارکرد 40,000 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/20


ام وی ام 110 چهار سیلندر 1394

ام وی ام، 110 چهار سیلندر، 1394
مبادله کالا به کالا توسط
پراید، 131SX
از قیمت 17,500,000 تومان
تا قیمت 17,500,000 تومان
از کارکرد 2,000 کیلومتر
تا کارکرد 40,000 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/20


 • 17,500,000 تومان

ام وی ام 110 چهار سیلندر 1394

17,500,000 تومان

ام وی ام، 110 چهار سیلندر، 1394
مبادله کالا به کالا توسط
پراید، 131SX
از قیمت 17,500,000 تومان
تا قیمت 17,500,000 تومان
از کارکرد 2,000 کیلومتر
تا کارکرد 40,000 کیلومتر
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/20


پژو 206 تیپ 2 1391

پژو، 206 تیپ 2، 1391
مبادله کالا به کالا توسط
پژو، 206 تیپ 6
از قیمت 28,000,000 تومان
تا قیمت 35,000,000 تومان
از سال 1389
تا سال 1390
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/13


 • 23,000,000 تومان

پژو 206 تیپ 2 1391

23,000,000 تومان

پژو، 206 تیپ 2، 1391
مبادله کالا به کالا توسط
پژو، 206 تیپ 6
از قیمت 28,000,000 تومان
تا قیمت 35,000,000 تومان
از سال 1389
تا سال 1390
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/13


تیبا صندوق دار 1393

تیبا، صندوق دار، 1393
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 13,000,000 تومان
تا قیمت 14,000,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/10


 • 20,700,000 تومان

تیبا صندوق دار 1393

20,700,000 تومان

تیبا، صندوق دار، 1393
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 13,000,000 تومان
تا قیمت 14,000,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/10


نیسان پاترول دو در 1367

نیسان، پاترول دو در، 1367
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 17,500,000 تومان
تا قیمت 17,500,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/09


 • 17,500 تومان

نیسان پاترول دو در 1367

17,500 تومان

نیسان، پاترول دو در، 1367
مبادله کالا به کالا توسط
خودرویی
از قیمت 17,500,000 تومان
تا قیمت 17,500,000 تومان
نوع خودرو: کارکرده
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/09


ام وی ام X33 S 1396

ام وی ام، X33 S، 1396
مبادله کالا به کالا توسط
رنو، ساندرو استپ وی
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/08


 • 77,000,000 تومان

ام وی ام X33 S 1396

77,000,000 تومان

ام وی ام، X33 S، 1396
مبادله کالا به کالا توسط
رنو، ساندرو استپ وی
نوع خودرو: صفر
تاریخ درج معاوضه: 1396/12/08