منوی سایت
10 خودرو
فروش خودرو؟ کلیک کنید

جک جی 3 - هاچ بک 1391

 

تهران، نواب
سفید، بدون رنگ، ٨٨ هزارتا کار کرد بدون تصادف و رنگ فنی به شرط ...
کارکرد: 88,000 کیلومتر
25,500,000 تومان
1391 کارکرد: 88,000 کیلومتر
تهران، نواب، سفید، بدون رنگ
25,500,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1391

 

تهران، نواب
سفید، بدون رنگ، ٨٨ هزارتا کار کرد بدون تصادف و رنگ فنی به شرط ...
کارکرد: 88,000 کیلومتر
25,500,000 تومان
1391 کارکرد: 88,000 کیلومتر
تهران، نواب، سفید، بدون رنگ
25,500,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1393

 

تهران، hsjhnludk
سفید، بدون رنگ، ...
کارکرد: -
32,000,000 تومان
1393 کارکرد: -
تهران، hsjhnludk، سفید، بدون رنگ
32,000,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1392

 

تهران، شهرري
، کاپوت تعويض، يكسال كامل بيمه دارد يه كاپوت تعويض بقيه جاها بدون...
کارکرد: 56,000 کیلومتر
26,500,000 تومان
1392 کارکرد: 56,000 کیلومتر
تهران، شهرري، ، کاپوت تعويض
26,500,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1391

 

تهران، شهرقدس
سفید، بدون رنگ، بدون رنگ به شرط شیشه دودی زاپاس تا حالا ننداختم بی...
کارکرد: 44 کیلومتر
26,500,000 تومان
1391 کارکرد: 44 کیلومتر
تهران، شهرقدس، سفید، بدون رنگ
26,500,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1391

 

تهران، جردن،گلخانه
نقره ای، يک لکه رنگ، تمام سرویس ها انجام شده (روغن،فیلتر و...) تودوزی ...
کارکرد: 109,000 کیلومتر
26,500,000 تومان
1391 کارکرد: 109,000 کیلومتر
تهران، جردن،گلخانه، نقره ای، يک لکه رنگ
26,500,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1391

 

قم، قم
سفید، بدون رنگ، لاستیکا نو سرویسها همه انجام شده واردات یکسال بیمه...
کارکرد: 90,000 کیلومتر
29,500,000 تومان
1391 کارکرد: 90,000 کیلومتر
قم، قم، سفید، بدون رنگ
29,500,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1391

 

تهران، سهروردي شمالي
سفید، بدون رنگ، فني و بدنه كاملا سالم، تخفيف بيمه از ابتدا، موتور ...
کارکرد: 77,000 کیلومتر
27,500,000 تومان
1391 کارکرد: 77,000 کیلومتر
تهران، سهروردي شمالي، سفید، بدون رنگ
27,500,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1391

 

تهران، هاشم اباد
سفید، بدون رنگ، بيمه تا ٩٦/١٠،تخفيف از ابتدا...
کارکرد: 72,000 کیلومتر
27,000,000 تومان
1391 کارکرد: 72,000 کیلومتر
تهران، هاشم اباد، سفید، بدون رنگ
27,000,000 تومان

جک جی 3 - هاچ بک 1392

 

تهران، ظفر
مشکی، گلگير تعويض، گلگیر ها تعویض و کاپوت صافکارش شده...
کارکرد: 86,000 کیلومتر
25,000,000 تومان
1392 کارکرد: 86,000 کیلومتر
تهران، ظفر، مشکی، گلگير تعويض
25,000,000 تومان

خودرو
  • فیلترهای جستجو
استان

شاسی

وضعیت

گیربکس

وضعیت بدنه

برند

مدل

سوخت

موارد خاص

رنگ

جستجوی خودرو

فرم جستجو

نوع خودرو