منوی سایت
2 خودرو
فروش خودرو؟ کلیک کنید

جیپ گوناگون 1385

 

کردستان، سنندج شهر سقز
کلکسيوني، زیتونی، بدون رنگ، ...
کارکرد: 60,000 کیلومتر
15,000,000 تومان
1385 کارکرد: 60,000 کیلومتر
کردستان، سنندج شهر سقز، زیتونی، بدون رنگ
15,000,000 تومان

جیپ گوناگون 1385

 

کردستان، سنندج شهر سقز
کلکسيوني، زیتونی، بدون رنگ، ماشین به صورت اوراقی کاردکرد واقعی گازویلی دو دفر...
کارکرد: 60,000 کیلومتر
تماس بگیرید
1385 کارکرد: 60,000 کیلومتر
کردستان، سنندج شهر سقز، زیتونی، بدون رنگ
تماس بگیرید

خودرو
  • فیلترهای جستجو
استان

شاسی

وضعیت

گیربکس

وضعیت بدنه

برند

مدل

سوخت

موارد خاص

رنگ

جستجوی خودرو

فرم جستجو

نوع خودرو