2007، پروتون جن تو برای فروش در تهران

آگهی سبز

2007، پروتون، جن تو

قیمت 27,000,000 تومان

زمان 1395/10/12

كاركرد 160,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه چند لکه رنگ

رنگ سفید، داخل کرم

استان تهران

تـلـفــن 912 xxx xxxx   [نمایش کامل]

فنی سالم - بیمه کامل- سند دسته اول - فنی عالی- بدون تصادف