1387، ون دلیکا برای فروش در تهران

1387، ون، دلیکا

قیمت 24,000,000 تومان

زمان 1395/10/13

كاركرد 240,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه چند لکه رنگ

رنگ نقره ای، داخل خاکستری

استان تهران

تـلـفــن 936 xxx xxxx   [نمایش کامل]