1386، فولکس گل برای فروش در تهران

1386، فولکس، گل

قیمت تماس بگیرید

زمان 1395/10/16

كاركرد 133,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه دو لکه رنگ

رنگ سفید، داخل

استان تهران

تـلـفــن 919 xxx xxxx   [نمایش کامل]