1387، فولکس گل برای فروش در تهران

1387، فولکس، گل

قیمت 25,000,000 تومان

زمان 1395/10/17

كاركرد 132,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه بدون رنگ

رنگ سفید، داخل طوسی

استان تهران

تـلـفــن 921 xxx xxxx   [نمایش کامل]

ماشین بدون تصادف و رنگ(جلو و عقب پلمپ) سرویسها به موقع انجام شده سند دست دوم بیمه تا برج ٦ ٨ سال تخفیف بیمه مناسب براى مصرف کننده واقعى