1387، ون دلیکا برای فروش در تهران

1387، ون، دلیکا

قیمت 30,000,000 تومان

زمان 1395/10/18

كاركرد 240,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه گلگیر رنگ

رنگ سبز، داخل سبز

استان تهران

تـلـفــن 921 xxx xxxx   [نمایش کامل]

8سال تخفيف بيمه