2013، پروتون جن تو برای فروش در خراسان رضوی

2013، پروتون، جن تو

قیمت 39,000,000 تومان

زمان 1395/10/20

كاركرد 100,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه بدون رنگ

رنگ سفید، داخل خاکستری

استان خراسان رضوی

تـلـفــن 915 xxx xxxx   [نمایش کامل]

ماشین Gen2سفیدمدل٢٠٠٩ترخیص٢٠١٣ بدون رنگ ٤لاستیک تازه تعویض شده لنت تازه تعویض شده فنی عالی -ماشین سالم- دارای بیمه -دارای تخفیف بیمه - لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد.