1976، ب ام و 520i برای فروش در تهران

1976، ب ام و، 520i

قیمت تماس بگیرید

زمان 1395/10/20

كاركرد 1 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه تصادفی

رنگ ، داخل

استان تهران

تـلـفــن 919 xxx xxxx   [نمایش کامل]