1393، دنا 1.7 لیتر برای فروش در تهران

1393، دنا، 1.7 لیتر

قیمت تماس بگیرید

زمان 1395/10/20

كاركرد صفر کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه بدون رنگ

رنگ سفید، داخل مارون

استان تهران

تـلـفــن 917 xxx xxxx   [نمایش کامل]