1976، ب ام و 2002 برای فروش در تهران

1976، ب ام و، 2002

قیمت تماس بگیرید

زمان 1395/10/21

كاركرد 1 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه کامل رنگ

رنگ قهوه ای، داخل کرم

استان تهران

تـلـفــن 935 xxx xxxx   [نمایش کامل]

سفارش آمریکا عقب جلو پلمپ بی خط و خش با لوازم اضافه