1382، پراید صندوق دار برای فروش در كرمانشاه

1382، پراید، صندوق دار

قیمت 6,000,000 تومان

زمان 1395/10/22

كاركرد 390,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه چند لکه رنگ

رنگ سرمه ای، داخل

استان كرمانشاه

تـلـفــن 918 xxx xxxx   [نمایش کامل]

پراید از نظر فنی سالم بیمه یازده ماه داره یازده سال تخفیف و رنگ چند لکه داره کاربراتور