1395، پراید 111SE برای فروش در فارس

1395، پراید، 111SE

قیمت تماس بگیرید

زمان 1395/10/22

كاركرد 1 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه بدون رنگ

رنگ آبی، داخل خاکستری

استان فارس

تـلـفــن 917 xxx xxxx   [نمایش کامل]