1385، پراید صندوق دار برای فروش در تهران

1385، پراید، صندوق دار

قیمت 10,000,000 تومان

زمان 1395/10/22

كاركرد 200,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت بنزین

بدنه چند لکه رنگ

رنگ نقرآبی، داخل مشکی

استان تهران

تـلـفــن 912 xxx xxxx   [نمایش کامل]