1385، پراید 141EX برای فروش در تهران

1385، پراید، 141EX

قیمت 8,700,000 تومان

زمان 1395/10/22

كاركرد 190,000 کیلومتر

گیربکس دنده ای

سوخت دوگانه سوز

بدنه چند لکه رنگ

رنگ نوک مدادی، داخل خاکستری

استان تهران

تـلـفــن 914 xxx xxxx   [نمایش کامل]

بیمه تا برج ۱۲لاستیکای جلو نونو۱۷۵عقب۵۰٪انم۱۷۵‌.تخفیف ییمه ۱سال.رخ رچدر حد ۹۰.تخفیف جزعی به خریدار.